top of page

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar,dokumenterar, konrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en verksamhet.

Syftet med kursen är att ägare/innehavare och all personal ska förstå vikten av ett fungerande förebyggande brandskydd samt hur det är uppbyggt och organiserat.

Kursen riktar sig till personer som utses till att vara brandskyddsanvariga/brandskyddskontrollanter.

Kursintyg,kursdokumentation utfärdas, samt kurslitteratur.

Kurstid:
4 tim (1:a kurstillfället).
2 tim (2:a kurstillfället).

För att boka en kurs i "Systematiskt Branskydsarbete". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

Pris på kursen offereras separat

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

bottom of page