top of page

AVCO AB

AVCO AB grundades 2008 som ett internet företag och bedrev utbildning för flygbesättning via internet, s.k. CBT (Computer Based Training).

Företaget utvecklades och 2014 förvärvades en Hangar på Ängelholms flygplats för ändamålet att inrymma Nöd-träning, både teoretisk och praktisk för flygbesättningar, både initial samt vidareutbildning.

Under 2015 beslutades att utöka verksamheten till ”Brandfarliga Arbeten” samt Första hjälpen, inklusive Hjärt-lung räddning.

Med våra hängivna och erfarna instruktörer i alla områden siktar vi på att bli en ledande utbildnings organisation inom säkerhetsutbildningar i Södra Sverige.

Välkommen till oss på AVCO AB. Vi tror inte du blir besviken.

bottom of page