top of page

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

Kursen är uppdelad i två kategorier, Vuxna och barn. AVCO AB erbjuder kursen separat från varandra.

Vuxen

Vi erbjuder en certifierad utbildning enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer från 2011. Deltagarna får också kunskaper att åtgärda ett luftvägstopp
samt andvända en hjärtstartare.

Kurstid: 3 timmar, max 12 deltagare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barn

Första livräddande hjälp för barn. Kursen följer Svenska rådets riklinjer från 2011 gällande livräddande åtgärder
för barn 0-1 år och barn 1-8 år.

Kurstid: 3 timmar, max 8 deltagare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursintyg,kompetenskort samt kursdokumentation utfärdas efter genomgången utbildning.

För att boka en kurs i "Hjärt lung räddning". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

Pris på kursen offereras separat

bottom of page